Văn Bản

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 17/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Liên Minh 15/05/2019
2 54/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập ban chỉ đạo đánh giá xây dựng và tu sửa các hạng mục tại trường học trên địa bàn xã Liên Minh 13/09/2019
3 237/KH-UBND KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính xã Liên Minh năm 2020 21/11/2019
4 236/KH-UBND KẾ HOẠCH Ứng dụng CNTT trong hoạt động của UBND cấp xã năm 2020 21/11/2019
5 39/KH KẾ HOẠCH Tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945 – 02/9/2019) 05/08/2019
6 56 /QĐ-UBND QĐ VV Phê duyệt phương án thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 15/12/2014
7 35 /UBND-MT Công văn về môi trường 05/02/2019
8 4/BC-UBND Báo cáo vê thu gom gói thuốc BVTV 2019 15/01/2019