Văn bản xử lý kiến nghị, yêu cầu

Tờ trình xin hỗ trợ tu sửa hệ thống truyền thanh xã
Ngày đăng: (17-01-2018)

Tờ trình xin hỗ trợ tu sửa hệ thống truyền thanh xã

TỜ TRÌNH Về việc xin hỗ trợ kinh phí tu sửa, nâng cấp các dãy nhà 2 tầng trường Tiểu học xã Liên Minh
Ngày đăng: (17-01-2018)

TỜ TRÌNH Về việc xin hỗ trợ kinh phí tu sửa, nâng cấp các dãy nhà 2 tầng trường Tiểu học xã Liên Minh