Văn bản chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch tuyên truyền Công nghệ thông tin năm 2019
Ngày đăng: (08-01-2019)

Kế hoạch tuyên truyền Công nghệ thông tin năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền cải cách Hành chính năm 2019
Ngày đăng: (06-01-2019)

Kế hoạch tuyên truyền cải cách Hành chính năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động VHVN-TDTT xuân Kỷ Hợi 2019
Ngày đăng: (03-01-2019)

Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động VHVN-TDTT xuân Kỷ Hợi 2019

Kế hoạch tham gia giải bơi thuyền truyền thống trên sông La năm 2018
Ngày đăng: (17-01-2018)

Kế hoạch tham gia giải bơi thuyền truyền thống trên sông La năm 2018

Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động VHVN-TDTT xuân Mậu Tuất 2018
Ngày đăng: (17-01-2018)

Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động VHVN-TDTT xuân Mậu Tuất 2018

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HUYỆN ĐỨC THỌ NĂM 2018
Ngày đăng: (17-01-2018)

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HUYỆN ĐỨC THỌ NĂM 2018

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THEO NGHỊ ĐỊNH 158/2007/NĐ-CP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC THỌ NĂM 2018
Ngày đăng: (17-01-2018)

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THEO NGHỊ ĐỊNH 158/2007/NĐ-CP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC THỌ NĂM 2018