17-09-2019 - 09:51

Tư vấn PL, trợ giúp pháp lý miễn phí, Bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải cơ sở cho địa phương

                    Thực hiện chương trình Tuyên truyền, PBGDPL, sáng này 17/9/2019, UBND xã Liên Minh phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tư vấn PL, trợ giúp pháp lý miễn phí, Bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải cơ sở cho địa phương, nhằm nâng cao hiểu biết kiến thức PL và hướng dẫn những vướng mắc khó khăn cho CB và bà con nhân dân, song hành với việc đó, Đoàn đã tặng Sách PL cho địa phương và 10 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đây là việc làm hết sức có ý nghĩa mang đậm tính nhân văn của Đoàn. Buổi TGPL đã mang lại kết quả tốt đẹp sự hài lòng của CB và của đông đảo người dân. 

 

BAN TUYÊN TRUYỀN