09-12-2019 - 07:12

Trên 450 thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020.

Trên 450 thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020.

Sáng ngày 06/12/2019, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện khai mạc khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020.