Thuế, phí và lệ phí

BẢNG NIÊM YẾT MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ TẠI BỘ PHẬN GIAO DỊCH MỘT CỬA

BẢNG NIÊM YẾT MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ TẠI BỘ PHẬN GIAO DỊCH MỘT CỬA

01-05-2019
BẢNG NIÊM YẾT MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ TẠI BỘ PHẬN GIAO DỊCH MỘT CỬA
BÃI BỎ MỘT LOẠT PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

BÃI BỎ MỘT LOẠT PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

01-08-2018
BÃI BỎ MỘT LOẠT PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN MỚI: HÀNG VẠN NGƯỜI BỊ TÁC ĐỘNG

CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN MỚI: HÀNG VẠN NGƯỜI BỊ TÁC ĐỘNG

10-04-2018
CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN MỚI: HÀNG VẠN NGƯỜI BỊ TÁC ĐỘNG
thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí chứng thực

thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí chứng thực

18-01-2018
thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí chứng thực
MỨC GIÁ TỐI ĐA ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THU GOM , VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI

MỨC GIÁ TỐI ĐA ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THU GOM , VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI

15-01-2018
MỨC GIÁ TỐI ĐA ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THU GOM , VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI
NGHỊ QUYẾT SỐ 53/2017/HĐND VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ KHOẢN PHÍ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BẢN TỈNH

NGHỊ QUYẾT SỐ 53/2017/HĐND VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ KHOẢN PHÍ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BẢN TỈNH

08-08-2017
NGHỊ QUYẾT SỐ 53/2017/HĐND VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ KHOẢN PHÍ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BẢN TỈNH
MỨC GIÁ TỐI ĐA ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THU GOM , VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI

MỨC GIÁ TỐI ĐA ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THU GOM , VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI

21-07-2017
MỨC GIÁ TỐI ĐA ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THU GOM , VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI
QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2017/UBND NGÀY 18/4/2017 VỀ QUI ĐỊNH TẠM THỜI TỶ LỆ % MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2017/UBND NGÀY 18/4/2017 VỀ QUI ĐỊNH TẠM THỜI TỶ LỆ % MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ

06-06-2017
QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2017/UBND NGÀY 18/4/2017 VỀ QUI ĐỊNH TẠM THỜI TỶ LỆ % MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
1