Thông báo của UBND

Thông báo tổ chức tập huấn Công tác phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng vụ Xuân 2018
Ngày đăng: (19-04-2018)

Thông báo tổ chức tập huấn Công tác phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng vụ Xuân 2018

thông báo xử lý các bãi khai thác cát trái phép trên địa bàn
Ngày đăng: (23-04-2018)

thông báo xử lý các bãi khai thác cát trái phép trên địa bàn

Thông báo xử lý đàn lợn thả rông lần 2
Ngày đăng: (29-07-2018)

Thông báo xử lý đàn lợn thả rông lần 2