24-08-2019 - 09:43

Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Chiều ngày 21/8, huyện Đức Thọ tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

 
Đăng ngày 22-08-2019 09:25
 
  101  Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chiều ngày 21/8, huyện Đức Thọ tổ chức sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.