Nông thôn mới

    Những hình ảnh liên quan đến công tác xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu tháng 11 của các khu dân cư thuộc xã Liên Minh

Những hình ảnh liên quan đến công tác xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu tháng 11 của các khu dân cư thuộc xã Liên Minh

01-12-2019
Những hình ảnh liên quan đến công tác xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu tháng 11 của các khu dân cư thuộc xã Liên Minh
Người CCB say mê vẽ quy hoạch vườn mẫu

Người CCB say mê vẽ quy hoạch vườn mẫu

13-09-2019
Vẽ sơ đồ với ông là cái duyên, nhưng vẽ sơ đồ quy hoạch vườn mẫu lại là niềm say mê, là trách nhiệm, là sự thôi thúc phải làm gì đó để đóng góp một phần vào công cuộc xây dựng NTM tại địa phương
Đức Thọ đạt kết quả toàn diện sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Đức Thọ đạt kết quả toàn diện sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

24-08-2019
Sáng ngày 21/8, Huyện Đức Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2010 – 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14