Ngân sách

BẢNG NIÊM YẾT MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ TẠI BỘ PHẬN GIAO DỊCH MỘT CỬA

BẢNG NIÊM YẾT MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ TẠI BỘ PHẬN GIAO DỊCH MỘT CỬA

01-05-2019
BẢNG NIÊM YẾT MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ TẠI BỘ PHẬN GIAO DỊCH MỘT CỬA
Về việc ban hành Quy chế quản lý sản phẩm, hàng hóa tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-2020, định hướng 2030

Về việc ban hành Quy chế quản lý sản phẩm, hàng hóa tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-2020, định hướng 2030

28-01-2019
Về việc ban hành Quy chế quản lý sản phẩm, hàng hóa tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-2020, định hướng 2030
Quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn để cho vay đối với người nghè

Quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn để cho vay đối với người nghè

10-01-2019
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
Phải quản lý quỹ tài chính ngoài ngân sách như quản lý ngân sách

Phải quản lý quỹ tài chính ngoài ngân sách như quản lý ngân sách

04-01-2019
Phải quản lý quỹ tài chính ngoài ngân sách như quản lý ngân sách
Về việc Quy định hƣớng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018của HĐND tỉnh

Về việc Quy định hƣớng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018của HĐND tỉnh

02-01-2019
Về việc Quy định hƣớng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018của HĐND tỉnh
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

02-08-2018
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
BÃI BỎ MỘT LOẠT PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

BÃI BỎ MỘT LOẠT PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

01-08-2018
BÃI BỎ MỘT LOẠT PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
Các khoản đóng góp của nhân dân, các loại quỹ

Các khoản đóng góp của nhân dân, các loại quỹ

25-04-2018
Các khoản đóng góp của nhân dân, các loại quỹ
1 2