THÔNG TIN LIÊN HỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LIÊN MINH
Trụ sở cơ quan: xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0913640470