25-09-2019 - 10:02

Hội nghị triển khai Đề án sản xuất vụ Đông năm 2019

                 Chiều ngày 25/9/2019, BCĐ sản xuất xã do đồng chí Nguyễn Xuân Thủy - PCT. UBND xã, trưởng BCĐ và Đồng chí: Trần Anh Đức - CC.NNMT xã chủ trì đã triển khai Đề án sản xuất vụ Đông năm 2019, Về tham gia hội nghị có các đồng chí TT. Đảng ủy, UBND, UBMTTQ xã tham gia chỉ đạo, các thành viên BCĐ sản xuất xã.

                  Tại Hội nghị các đồng chí trong BCĐ sản xuất xã đã có nhiều ý kiến góp ý cho Đề án sản xuất vụ Đông năm 2019 và được sự thống nhất cao.

                  Các hình ảnh liên quan: