05-01-2020 - 07:10

HĐND các xã mới sáp nhập hoàn thành kỳ họp thứ nhất

HĐND các xã mới sáp nhập hoàn thành kỳ họp thứ nhất

 
Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, trong 2 ngày 02 và 03/01/2020, 9 xã mới sáp nhập đã đồng loạt triệu tập kỳ họp thứ nhất, HĐND xã, nhiệm kỳ 2016 – 2021, để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã.