Giới thiệu

Nghề đan nơm cá truyền thống ở thôn Yên Mỹ (xã Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh)

Nghề đan nơm cá truyền thống ở thôn Yên Mỹ (xã Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh)

16-02-2018
Nghề đan nơm cá truyền thống ở thôn Yên Mỹ (xã Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã góp phần cải thiện đời sống người dân địa phương.
Danh sách các lãnh đạo qua các thời kỳ

Danh sách các lãnh đạo qua các thời kỳ

18-01-2018
Danh sách các lãnh đạo qua các thời kỳ
Các làng nghề tiêu biểu tại Đức Thọ

Các làng nghề tiêu biểu tại Đức Thọ

02-01-2018
Các làng nghề tiêu biểu tại Đức Thọ
Phong tục gói bánh Chưng ngày Tết

Phong tục gói bánh Chưng ngày Tết

31-12-2017
Phong tục gói bánh Chưng ngày Tết
Tết cổ truyền người Việt

Tết cổ truyền người Việt

31-12-2017
Tết cổ truyền người Việt
Nét đẹp lễ hội đua thuyền truyền thống

Nét đẹp lễ hội đua thuyền truyền thống

28-12-2017
Nét đẹp lễ hội đua thuyền truyền thống
Vài nét về di tích đền Liên Minh - xã Liên MInh - Đức Thọ - Hà Tĩnh

Vài nét về di tích đền Liên Minh - xã Liên MInh - Đức Thọ - Hà Tĩnh

12-12-2017
Đền Liên MInh thờ hoàng hậu Bạch Ngọc và các vật thể hiện vật di tích ở Đền Liên Minh đã được xây dựng trên 600 năm. Là một di tích có giá trị về lịch sử văn hoá, kiến trúc, nghệ thuật cấp quốc gia
Thông tin về lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng, điều kiện tự nhiên;

Thông tin về lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng, điều kiện tự nhiên;

01-10-2017
Thông tin về lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng, điều kiện tự nhiên;
1 2