04-12-2019 - 07:17

Gặp mặt 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt nam

Gặp mặt 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt nam

 

Sáng ngày 04/12, Hội Cựu chiến binh huyện Đức Thọ tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2019).