25-09-2019 - 04:17

Công tác chỉnh trang, xây dựng Khu dân cư tại các thôn trong tháng 9 năm 2019

              Công tác chỉnh trang, xây dựng Khu dân cư tại các thôn

                   Chiều 24/9/2019 Tổ công tác và Ban phát triển thôn Thọ Tường tổ chức đổ đất trồng cây, hoàn thành đường hoa tại Huyện lộ 08 đoạn từ Ngã tư cầu đường bộ đến Cầu chui.

                      Sáng ngày 24/9, BPT, tổ công tác thôn Thọ Ninh triển khai đắp lề và trồng hoa tuyến trục đường liên thôn.

                   Chiều ngày 25/9/2019 Tại thôn Yên Mỹ. Tổ công tác, ban phát triển thôn và các tổ liên gia thực hiện làm 130m rãnh thoát nước tuyến từ điểm nhấn đến nhà anh Thế ( Mười). Trồng cây xanh 2 tuyến: Từ cầu biền hồ - nhà ông Ái, từ cầu biền hồ - nhà văn hoá thôn, tổng chiều dài 600m với 1.300 cây phi lau.

 

                        Chiều 25/9/2019 Tổ công tác và Ban phát triển thôn Thọ Tường tổ chức xẩy cỏ, chặm dắm phi lau trên tuyến đường vượt lũ.

                                     

                                                    Ban tuyên truyền