Chính sách NTM

Cuộc thi về chủ đề: Chung sức xây dựng nông thôn mới lần thứ 5 trên Báo Hà Tĩnh

Cuộc thi về chủ đề: Chung sức xây dựng nông thôn mới lần thứ 5 trên Báo Hà Tĩnh

17-07-2019
Để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình MTQG xây dựng NTM, Báo Hà Tĩnh phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh tiếp tục...
Văn bản số 4548/UBND-NL4 về việc đánh giá, thẩm định mức độ xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đợt 1 năm 2019

Văn bản số 4548/UBND-NL4 về việc đánh giá, thẩm định mức độ xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đợt 1 năm 2019

17-07-2019
Văn bản số 4548/UBND-NL4 về việc đánh giá, thẩm định mức độ xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đợt 1 năm 2019
Nghị định chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết SX nông nghiệp

Nghị định chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết SX nông nghiệp

05-03-2019
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Nghị Quyết số 123/2018/NQ-HĐND, Một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020

Nghị Quyết số 123/2018/NQ-HĐND, Một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020

01-02-2019
Nghị Quyết số 123/2018/NQ-HĐND, Một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020
Quy trình xây dựng và công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (cấp thôn), vườn mẫu đạt chuẩn

Quy trình xây dựng và công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (cấp thôn), vườn mẫu đạt chuẩn

01-01-2019
Quy trình xây dựng và công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (cấp thôn), vườn mẫu đạt chuẩn
Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

01-01-2019
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020.
Hỗ trợ tới 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo

Hỗ trợ tới 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo

01-01-2019
Theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ tối đa 90% phí bảo hiểm nông nghiệp.
ĐỀ ÁN  PHÁT TRIỂN KINH TẾ VƯỜN HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC THỌ  GIAI ĐOẠN 2018 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025. (Ban hành kèm theo Quyết định số 3279 QĐ-UBND ngày 08/8/2018  của UBND Huyện)

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VƯỜN HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC THỌ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025. (Ban hành kèm theo Quyết định số 3279 QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND Huyện)

08-10-2018
ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VƯỜN HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC THỌ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025. (Ban hành kèm theo Quyết định số 3279 QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND Huyện)
1 2 3 4