Quy hoạch, kế hoạch

 	V/v Niêm yết công khai TTHC của Sở VH-TT và DL

V/v Niêm yết công khai TTHC của Sở VH-TT và DL

10-11-2018
V/v Niêm yết công khai TTHC của Sở VH-TT và DL
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018

12-03-2018
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3/2018

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3/2018

12-03-2018
HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÂN NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3/2018
Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động VHVN-TDTT xuân Mậu Tuất 2018

Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động VHVN-TDTT xuân Mậu Tuất 2018

09-03-2018
Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động VHVN-TDTT xuân Mậu Tuất 2018
Báo cáo rà soát CNTT xã năm 2017

Báo cáo rà soát CNTT xã năm 2017

12-12-2017
Báo cáo rà soát CNTT xã năm 2017
Kế hoạch CNTT xã Năm 2018

Kế hoạch CNTT xã Năm 2018

12-12-2017
Kế hoạch CNTT xã Năm 2018
BẢNG CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN KHOÁ XXIX NHIỆM KỲ 2015-2020

BẢNG CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN KHOÁ XXIX NHIỆM KỲ 2015-2020

15-11-2017
BẢNG CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN KHOÁ XXIX NHIỆM KỲ 2015-2020
1