Chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch tuyên truyền Công nghệ thông tin năm 2019
Ngày đăng: (08-01-2019)

Kế hoạch tuyên truyền Công nghệ thông tin năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền cải cách Hành chính năm 2019
Ngày đăng: (06-01-2019)

Kế hoạch tuyên truyền cải cách Hành chính năm 2019

Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động VHVN-TDTT xuân Kỷ Hợi 2019
Ngày đăng: (03-01-2019)

Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động VHVN-TDTT xuân Kỷ Hợi 2019

Thông báo tổ chức tập huấn Công tác phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng vụ Xuân 2018
Ngày đăng: (19-04-2018)

Thông báo tổ chức tập huấn Công tác phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng vụ Xuân 2018

thông báo xử lý các bãi khai thác cát trái phép trên địa bàn
Ngày đăng: (23-04-2018)

thông báo xử lý các bãi khai thác cát trái phép trên địa bàn