Chỉ đạo của Ban NTM

Cuộc thi về chủ đề: Chung sức xây dựng nông thôn mới lần thứ 5 trên Báo Hà Tĩnh

Cuộc thi về chủ đề: Chung sức xây dựng nông thôn mới lần thứ 5 trên Báo Hà Tĩnh

17-07-2019
Để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình MTQG xây dựng NTM, Báo Hà Tĩnh phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh tiếp tục...
 Đánh giá, thẩm định mức độ xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đợt 1 năm 2019

Đánh giá, thẩm định mức độ xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đợt 1 năm 2019

15-07-2019
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 4548/UBND-NL4 về việc đánh giá, thẩm định mức độ xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đợt 1 năm 2019
Quyết định 2218/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019

Quyết định 2218/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019

03-07-2019
Quyết định 2218/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019
Thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về đề tài Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

Thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về đề tài Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới"

27-06-2019
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về đề tài Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới"
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chƣơng trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chƣơng trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020

19-06-2019
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Chƣơng trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chƣơng trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020
Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

25-05-2019
Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020
  Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh tại cuộc họp tháng 2 năm 2019

Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh tại cuộc họp tháng 2 năm 2019

25-03-2019
Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh tại cuộc họp tháng 2 năm 2019
Chưa có nhà máy, Đức Thọ tiếp tục hợp đồng đưa rác ra Nghệ An xử lý

Chưa có nhà máy, Đức Thọ tiếp tục hợp đồng đưa rác ra Nghệ An xử lý

15-10-2018
Chưa có nhà máy, Đức Thọ tiếp tục hợp đồng đưa rác ra Nghệ An xử lý
1 2 3