Các khoản đóng góp của nhân dân, các loại quỹ

Quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn để cho vay đối với người nghè

Quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn để cho vay đối với người nghè

10-01-2019
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
Phải quản lý quỹ tài chính ngoài ngân sách như quản lý ngân sách

Phải quản lý quỹ tài chính ngoài ngân sách như quản lý ngân sách

04-01-2019
Phải quản lý quỹ tài chính ngoài ngân sách như quản lý ngân sách
Các khoản đóng góp của nhân dân, các loại quỹ

Các khoản đóng góp của nhân dân, các loại quỹ

25-04-2018
Các khoản đóng góp của nhân dân, các loại quỹ
1