02-11-2019 - 02:20

BCĐ xây dựng NTM xã, cùng BPT các thôn cung như toàn thể bà con nhân dân đã ra sức thực hiện các nội dung xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, đặc biệt đối với 2 thôn đăng ký xây dựng KDC mẫu năm 2019

                   Trong những ngày qua, không quản thời tiết khó khăn, BCĐ xây dựng NTM xã, cùng BPT các thôn cung như toàn thể bà con nhân dân đã ra sức thực hiện các nội dung xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, đặc biệt đối với 2 thôn đăng ký xây dựng KDC mẫu năm 2019, Thọ Tường và Yên Mỹ đã có bước chuyển mình thực sự, Mỗi người dân đã có ý thức trong việc  sắp xếp nhà cửa, chỉnh trang vườn hộ, công trình chăn nuôi, xây dựng bồn hoa trồng hàng rào xanh. Đồng thời tập trung cho công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn thôn.

                  Xây dựng KDC mẫu, không chỉ dừng lại ở việc làm đẹp cảnh quan bên ngoài mà còn thực sự đi vào chiều sâu của từng khu dân cư, trong đó việc giúp người dân nhận thức và thực hiện được công tác vệ sinh 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), chỉnh trang vườn hộ và công trình chăn nuôi, thay thế các loại cây có thu nhập thấp bằng các loại cây ăn quả phù hợp mang lại thu nhập cao cho người dân. Đồng thời nêu cao ý thức tự giác của người dân trong việc thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm theo từng khu dân cư, mang lại cảnh quan xanh-sạch-đẹp, vận động các tuyến lối xây dựng đường điện "thắp sáng đường quê". Đây chính là những việc làm thiết thực nhất để mỗi người dân chung tay cùng địa phương trong công cuộc xây dựng NTM, KDC mẫu. 

                 Một số hình ảnh trong công tác xây dựng KDC mẫu tại các thôn:

(Thôn Thọ Ninh)

(Thôn  Yên Mỹ)

(Thôn Thọ Tường)